top of page

Sürdürülebilir Turizm

Florya Kumlubük ailesi olarak, yaşadığımız bölgeye sürdürülebilir bir gelecek sunmak için, ilk adımlarımızı 2022 yılı itibari ile atmış bulunmaktayız.
 
Sürdürülebilirlik, doğal kaynakları koruyarak, insan ile doğa arasında denge kurarak, gelecek nesillerin kalkınmasına ve ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak verecek şekilde, bugünün ve geleceğin yaşamını düzenlemek için yapılan faaliyetlerdir.

Florya Kumlubük ailesi olarak, sürdürülebilir turizm ile ilgili sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmaya kararlıyız. Çocukluğumuzda kendi ailelerimizden öğrendiğimiz “Sarf Etmeme Kültürü”nü yaşadığımız bölgeye, bu bölgenin insanına ve geleceğine taşımak ve devretmek yegâne hedefimiz. 

Bu hedef ile, öncelikle tüketmek yerine üretmek ve geri dönüştürmek üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Başlattığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz gelişmeleri paylaşmayı ve böylece yaratacağımız farkındalığı artırarak, ileriki yıllar için ortak hedefler oluşturmayı ve başarılara dönüştürebilmeyi amaçlamaktayız.

bottom of page